Warunki gwarancji

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja dotyczy narzędzi marki VALUE, importowanych przez firmę TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.(zwaną dalej importerem) i dystrybuowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez sieć autoryzowanych dystrybutorów.

2. Produkty zakupione u Autoryzowanych Dystrybutorów VALUE od 15-go marca 2017 objęte są wydłużoną gwarancją z 12 do 24 miesięcy, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty pierwszej sprzedaży w Polsce przez importera.

3. Warunkiem akceptacji gwarancji jest: przedstawienie dowodu zakupu; użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.

4. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien posiadać:
-tabliczkę z czytelnym numerem seryjnym umieszczonym na urządzeniu w momencie sprzedaży:

gwarancjapl

- wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji - kliknij aby pobrać formularz.

5. Zgłoszenie reklamacji.
Aby usprawnić pracę serwisu, prześlij wcześniej na adres: serwis@tchw.pl formularz zgłoszenia reklamacji oraz ustal z nami szczegóły dostarczenia przesyłki. Nadaną przesyłkę opisz „REKLAMACJA VALUE”. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

6
. Gwarancja nie obejmuje części urządzenia, podlegające naturalnemu zużyciu, wskutek eksploatacji urządzenia.

7. Gwarancja traci ważność w przypadku: przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione; dokonywania zmian konstrukcyjnych; uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub siły wyższej.

8. Reklamacyjne części urządzenia, stają się własnością dystrybutora.

9
. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne wynikające z wystąpienia wady w urządzeniu reklamacyjnym.

10.Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. W przypadku konieczności dostawy części zamiennych od producenta urządzenia, termin może wydłużyć się do 28 dni roboczych.

11.Użytkownik urządzenia ponosi koszty związane z rozpoczęciem procedury reklamacyjnej w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych.